top of page


markcooper@markcooperart.com
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf4:

 

Ասա բարեւ.

Հաջողություն: Հաղորդագրությունը ստացվել է:

Մի զանգիր ինձ. Ես երբեք չեմ պատասխանի հեռախոսին և ձայնային փոստ չունեմ: Ուղարկեք նամակ և եթե պետք է խոսեք հեռախոսով ևԿզանգեմ քեզ.

bottom of page